Testsiden min

Kontaktinfo:
Orkdal Historielag
c/o Folke Forfang
Televeien 4
7320 Fannrem

Telefon lagets leder:
415 25 154

Epost lagets leder:
Send epost

Meld adresseendring:
Kontaktskjema

Bankgiro:
4270 32 19017

Vipps: 558 798

Stemningsbilde fra Hoston

Orkdal Historielag
er et historielag i Orkland Kommune etter at kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord ble slått sammen. Laget har en del åpne møter og gir ut årbok hvert år.

Gjenvalg på leder:
På årsmøtet tirsdag 25. februar, ble Folke Forfang gjenvalgt som lagets leder.

Prosjekt husmannsplasser.
Vi minne om at alle som har interesse kan bli med på dette prosjektet. Ta kontakt med lederen for å melde dere på. Det er ingen forpliktelser med å bli med.