Ljøkel-Lefstad

Ljøkel-Lefstad

Ljøkel

 1. Ljøkelsøy
 2. Ljøkelsøy
 3. Flatløkken
 4. Bjørkmo
 5. Mogård 132/4
 6. Otterstuggu, Ljøkelsmo
 7. Rugget.stuggu
 8. Stor-Ola-stuggu, Ljøkelsmo
 9. Iva-rommet

Kårmo

 1. Kårmosmo
 2. Kårmo, Vonheim 135/4-5
 3. Kårmohagen, Kårvang 135/6
 4. Aspli

Bratset

By

 1. Tuvan
 2. Nedre By
 3. Nedre by
 4. Mildridstuggu
 5. Byalykkja 141/6
 6. Lyby 141/9
 7. Tangdalen 140/4
 8. Kjembaløkken 141/7
 9. Byamoen
 10. Nordmoen
 11. Grønhaugen
 12. Byamoen
 13. By- Færgestedet

Røkleiva

 1. Røkleivhaug 143/3

Lefstad

 1. Lefstadlykkja
 2. Nordækran, Tomasmoen
 3. Lefstadsæter
 4. Gammellykkja
 5. Lillelefstad
 6. Stabelsåsen
 7. Kåsan