Lauvåsen-Grøtte

Lauvåsen-Grøtte Prestegård

Lauvåsen

 1. Lauvåsdal, Tømmerdalen, Dalsrommet
 2. Lauvåsplassen, Lauvåslykkja

Spjøtlia

Geitbuan

 1. Kjøstolvheimen
 2. Geitbuhagen

Munklia

Alvåsen

Jamtåsen

Digeråsen

 1. Digeråsgjerdet 29/3
 2. Digeråsgjerdet, Mastuhåggån
 3. Digeråsgjerdet, Gjertrudhåggån

Sveeggen

 1. Leerveien, Sveeggen

Gjesvål

 1. Gjesvåldal
 2. Haffelhaug
 3. Bjørnalia
 4. Gjesvål-løkken 31/1
 5. Gjesvål-løkken 31/2

Grøtte prestegård

 1. Sivertsengården
 2. Rønningen, 32/16
 3. Høgflotten
 4. Leirveien, Grøtte 32/13
 5. Prestmoen 32/6
 6. Salseggen nedre 32/4
 7. Salseggen øvre 32/2
 8. Grøttevold, Prestmo 32/17
 9. Grøttemo, Prestmo 32/11
 10. Prestløkken? Kart 1865