Lagsdrifta under korona-epidemien

Korona-situasjonen gjør at omtrent all aktivitet i Orkdal Historielag ligg brakk. Det er mange organisasjoner som slit med det samme.

For å bedre kontakten på dei fora som er åpne har historielaget tenkt å sende ut informasjon på e-post minst to ganger i året frå 2021. Men da treng vi e-post-adresse til dei som ønsker å motta informasjonsskriva. Det er også greit å ha mobil.nr. for å kunne sende SMS.

Informasjon om e-post-adresse og mobil.nr. kan gis på telefon til Folke Forfang tlf. 4152.5154, eller ved å gå inn på heimesida til historielaget, https://www.orkdal-historielag.no/, der det ligg eit skjema klart for adresseforandringer, e-postadresse og mobil-nr.

Historielaget er også på Facebook. Gå inn på Facebook og søk på: «Orkdal Historelags offisielle FB gruppe».

Så er laget også inne på Instagram. For å finne oss: Logg deg inn og søk på: orkdalhistorielag

Styret i Orkdal Historielag