Husmannsplasser

Endringer i kommunestruktur gjør at vi i presentasjon av områder i gamle Orkdal vil bruke den gamle administrative inndelinga av Orkdal i fjerdinger som grunnlag:

  1. Sjøfjerdingen var Orkdal øst for Orkla, Fra Hov til Steinshaugen. Nervik tilhørte Børsa til 1822, grensa fulgte stort sett gata Grensen på Orkanger. Vi legg Nervik inn i Sjøfjerdingen.
  2. Monsetfjerdingen var gamle Orkland øst for Orkla, frå Kleiva til Svinsøyen.
  3. Asbølfjerdingen var den sørlige del av gamle Orkland vest for Orkla, frå Moe til grensa mot Meldal.
  4. Tokstadfjerdingen var den nordlige del av gamle Orkland vest for Orkla, frå Hoston til Kårmo, pluss By og Lefstad i Orkdal. Rundt1880- vart skulekrinsane Skoleby og Torshus oppretta. Da det vart bygd ny skole på Kvålsvoll i 1893 vart By og Lefstad lagt til Kvålsvoll skole. Derfor havna dette området til Orkdal ved kommunedelinga i 1920.
  5. Bakkfjerdingen var den sørlige delen av Orkdal vest for Orkla, frå Søvatnet til Forve
  6. Ustadfjerdingen var den nordlige delen av Orkdal vest for Orkla, fra Metlia om Gangåsvatnet til Gjølme.
  7. Geitastrand Dette området var ein del av børsa til 1905, eigen kommune 1905-1963, og så ein del av Orkdal kommune.

Disse sidene er under arbeid, og bare overskrifter med blå skrift har informasjon under seg.

Trykk på navn med blå skrift for å gå videre.