bostedsplasser

Vi har lagt inn opplysninger om alle kjente buplasser i Orkdal fram til 1900 i en tabell. I tabellen er det lagt inn følgende kolonner:

 • Buplassnr. Det er registrert knapt 1800 buplasser til år 1900 i Orkdal.
 • M1722. Dette er matrikkelnummeret til hovedgardene i 1722. Nervika hadde nr 101 i Børsa. Dette er en annen matrikkelserien
  en den for Orkdal, og er derfor markert med en B framom. Hov hadde matrikkelnr 1, og rømme 2 og 3.
 • M1838. Dette er matrikkelnummeret til hovedgardene etter matrikkelrevisjonen i 1838.
 • L1838. Dette er løpenummeret til alle sjølstendige bruk etter matrikkelrevisjonen i 1838. Nummeret er brukt i folketellingene
  i 1865 og 1875 for å identifisere gardene.
 • M1890. Dette er matrikkelnummeret (gardsnr/bruksnr) til alle sjølstendige eiendommer etter matrikkelrevisjonen i 1890.
 • Gardsnavn. Dette er gardsnavnet til hovedbruket.
 • Buplassnavn.
 • Adresse. For de eiendommene som har en gateadresse er denne oppført.
 • Side i bygdebok. Det vises til spesiell omtale av buplasser i bygdebøkene Orkangerboka, Gardtales for Orkdal I og II,
  Gardtales for Orkland, og Geitastrandboka.
 • Beboer 1900. Namn på husstandsoverhode ved folketellinga i 1900.
 • Beboer 1875. Namn på husstandsoverhode ved folketellinga i 1875.
 • Beboer 1865. Namn på husstandsoverhode ved folketellinga i 1865.
 • Beboer 1801. Namn på husstandsoverhode ved folketellinga i 1801. Her er det mange gjettinger, som er markert med spørsmålstegn.

 

Orkanger.
Garden Nervik, 126 buplasser
Garden Hov, 80 buplasser
Gardene Rømme, 43 buplasser

Orkdal, østre del.
Området Evjen-Øya, 76 buplasser
Området Kleivan-Kvammen, 74 buplasser
Området Tuflåt-Grøtte, 76 buplasser
Området Engan-Steinshaugen, 62 buplasser

Orkland, østre del.
Området Kleiva-Monset, 90 buplasser
Området Asphjell-Sjølberg, 105 buplasser
Området Bøverli-Svinsøyen, 86 buplasser

Orkland, vestre del.
Området Valstad-Tronvoll, 83 buplasser
Området Aspøl-Stugudal, 84 buplasser
Området Hoston-Brattset, 114 buplasser

Orkdal, vestre del.
Området By-Gjøås, 92 buplasser
Området Myra-Fossum, 102 buplasser
Området Eggan-Volden, 94 buplasser
Området Ustad-Gjønnes, 83 buplasser
Området Blomli-Fossen, 73 buplasser
Området Andøl-Gjølme, 68 buplasser

Geitastrand.
Området Tunga-Husdalen, 95 buplasser
Området Sletvold-Bjørnbet, 87 buplasser