Årboka 2023 er klar for utdeling

Nå er Årbok for Orkdal 2023, Våttå-tå, kommet fra trykkeriet.

Mandag 20. november vil årboka bli presentert på eit møte i kommunestyresalen i Orkland rådhus. Frå kl. 18.00 vil medlemmer kunne hente boka si (som inngår i medlemskontingenten), og andre kan kjøpe boka. Prisen er 350 kr, det samme som medlemskontingenten. Medlemmer som ikkje henter årboka på møtet vil få tilsendt årboka i nær framtid.

Møtet starter kl. 19.00. Først blir det presentasjon av årboka. Etter ein pause skal Gunnar Lysholm ha eit kåseri om akevittens historie.

Vel møtt til alle!