Årbok 2020 er sendt til trykking

Omslaget, eit fint bilde frå Søvatnet, får du fram når du trykker på overskrifta: