Hjem

Velkommen til Orkdal Historielag

Nå er Årbok for Orkdal 2023, Våttå-tå, kommet fra trykkeriet.
Mandag 20. november vil årboka bli presentert på eit møte i kommunestyresalen i Orkland rådhus. Frå kl. 18.00 vil medlemmer kunne hente boka si (som inngår i medlemskontingenten), og andre kan kjøpe boka. Prisen er 350 kr, det samme som medlemskontingenten. Medlemmer som ikkje henter årboka på møtet vil få tilsendt årboka i nær framtid.
Møtet starter kl. 19.00. Først blir det presentasjon av årboka. Etter ein pause skal Gunnar Lysholm ha eit kåseri om akevittens historie.
Vel møtt til alle!

Kontaktinfo:
Orkdal Historielag
c/o Folke Forfang
Televeien 4
7320 Fannrem

Telefon lagets leder:
415 25 154

Epost lagets leder:
Send epost

Meld adresseendring:
Kontaktskjema

Bankgiro:
4270 32 19017

Vipps: 558 798

Stemningsbilde fra Hoston

Orkdal Historielag
er et historielag i Orkland Kommune etter at kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord ble slått sammen. Laget har en del åpne møter og gir ut årbok hvert år.

Gjenvalg på leder:
På årsmøtet tirsdag 25. februar, ble Folke Forfang gjenvalgt som lagets leder.

Prosjekt husmannsplasser.
Vi minne om at alle som har interesse kan bli med på dette prosjektet. Ta kontakt med lederen for å melde dere på. Det er ingen forpliktelser med å bli med.