Aktiviteter

      Medlemsaktiviteter:
  • Prosjekt med registrering av husmannsplasser.
  • Åpne møter med diverse aktuelle tema.
  • Vandringer på historiske plasser.
  • Hjelp med informasjon fra Orkdal til slektsforskere.