Hjem >

Velkommen til Orkdal Historielag

Orientering angående utsendelse av årboka for Orkdal Historielag.
 
Portoen for å sende ut årbøkene er en ganske stor utgiftspost. Derfor ble det i år forsøkt en alternativ måte å distribuere bøkene på. Det viste seg å fungere dårlig da postkassene rundt om er alt for dårlig merket med navn og husnummer. Det ble derfor litt «att og fram» før bøkene ble distribuert på annen måte.
Derfor er det usikkert om alle får boka før jul, noe vi beklager. Dette er lærdom vi skal ta med videre til neste år.
 
Hilsen styret i Orkdal Historielag.

 

Kontoret er i Thamshavnveien 22, på Orkanger.
Orkdal Historielag
Postboks 113
7302, Orkanger
Epost: Epost til leder for laget
Leder: John Tore Kvernmo, 7310 Gjølme
- Orkdal Historielag er det lokale historielaget i Orkdal Kommune.
- Lagets årbok kommer hvert år i desember, og er inkludert i kontingenten.
- Enkeltmedlem og organisasjoner 250.-
- Familiekontingent 300.-
- Løssalgspris ikke medlemmer 250.- medlemmer 150.-
- Bokutgivelser og bestilling av bøker. Historielaget har gitt ut fem bøker.
- Alle medlemmer får årboka fritt tilsendt.
- For å bli medlem, ta kontakt over e-post, brev eller telefon.